Hogyan tudhatom biztosan, hogy Istennel töltöm az örökkévalóságot?


Isten szeret téged és azt szeretné, hogy majd Ővele lehess a mennyországban. Hogyan lehetséges ez? A Biblia 4 fontos igazságát kell megértened és elhinned ehhez.

1. Minden ember bűnös Isten szemében.

Róm. 3:23 - Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Bűnös természettel születtünk, amelyet az is bizonyít, hogy bűnöket követünk el életünk során. Képtelenek vagyunk ezen a tényen változtatni. Hiába akarjuk jó vagy vallásos cselekedetekkel ellensúlyozni vétkeinket, az elkövetett bűneink továbbra is bűnösökké tesznek bennünket.

2. A bűnnek van következménye, mégpedig a halál és a pokol.

Róm. 6:23 - Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Az Isten igazságos: ezért a bűneinkért Isten jogosan ítéli el az embert.

3. Jézus Krisztus – aki egyszerre Isten és ember is volt – azért halt meg a keresztfán, hogy az Ő életét, váltságul adja, hogy ne nekünk kelljen fizetni bűneinkért.

Róm. 5:8 - Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

Jézus Krisztus az egyetlen út a mennybe: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (János 14:6). Éppen ezért semmilyen vallás nem tudja megoldani az ember bűn problémáját, csak Jézus Krisztus. Ha egy vallás vagy az ember saját maga meg tudná menteni az embert, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia.

4. Hitünket teljesen és kizárólag Jézus Krisztusba kell vetnünk ahhoz, hogy megmenthessen bennünket az ítélettől.

Róm. 10:9-10 - Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.

Ez nem más, mint egy személyes döntés: úgy kell döntenem, hogy elhiszem hogy Ő én helyettem meghalt a keresztfán, és a harmadik napon feltámadt. Ha teljes szívből hisszük, hogy Jézus megment az örök ítélettől, akkor Isten azt ígéri, hogy örök életünk van (1János 5:13). Az örök életünk biztosságát Isten ígérete garantálja: Ő ígérte, hogy „Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét megtartatik”. (Róma 10:13) Jézus ingyen – ajándékként – akarja nekünk adni az örök életet és a bűnbocsánatot (Efézus 2:8-9). Ez azt jelenti, hogy semmilyen plusz cselekedetre nincs szükség a részünkről, hiszen Ő tejes mértékben fizetett a bűneinkért.

Nem Isten fogja majd eldönteni, hogy a mennybe kerülünk-e vagy a pokolba. Ő már döntött: azt szeretné, hogy mindenki a mennybe kerüljön. Valójában mi döntjük el a földi életünk során, hogy elfogadjuk-e Isten ajándékát: az örök életet.

Isten alig várja hogy megbocsáthassa a bűneidet. Csak kérd Őt erre! Ha szeretnéd most elfogadni Jézus Krisztust személyes Megváltódnak, akkor kérd Istent, hogy mentsen meg most. Nem maguk a szavak fontosak Istennek, hanem az, hogy teljes szívből higgyük azt, amit mondunk Istennek. Imádkozz a saját szavaiddal, ehhez hasonlóan:

„Úr Jézus, én tudom, hogy bűnös vagyok. Megérdemlem, hogy a pokolba kerüljek. Kérlek bocsásd meg az én összes bűnömet, mert én hiszem, hogy te az én bűneimért is meghaltál, és kérlek adj örök életet! Köszönöm hogy az én bűneimért helyettem fizettél a keresztfán. Kérlek irányítsd az életemet ezután Te!”

Ha őszintén kérted most Jézus Krisztust, hogy mentsen meg, akkor Isten szava azt mondja, hogy örök életed lett. Lehet biztosan tudni azt, hogy örök életünk van:

1János 5:13
Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higyjetek az Isten Fiának nevében.

Ha elfogadtad Jézus Krisztust személyes Megváltódnak, keres fel bennünket, hogy segíthessük a Biblia, Isten és a keresztény élet jobb megismerésében, és megismerkedhess hasonlóan gondolkodókkal, akikkel közösségben lehetsz!

left column bottom
Resources
Címünk:
1032 Budapest, Szőlő u. 48.
(A Kenyeres utca és a Szőlő utca sarkán)

Istentiszteletek
Vasárnap 10:00 és 17:00
Kedd 18:30


HASZNOS LINKEK
A Biblia (Károli Gáspár fordítás)
Biblia Baptista Gyülekezet
Nagykanizsai Világítótorony Baptista Gyülekezet
Dr. David Potter honlapja - angol
Dunakeszi Független Baptista Gyülekezet

r bt